barqasa-logo قیمت های بروز | کد تخفیف OFF سه درصد تخفیف بیشتر برای اولین خرید | جهت ارسال پیش فاکتور لطفا پشتیبانی پیام بدهید

سیم مفتول خشک

Filter
تنظیم جهت نزولی

موارد 1-24 از 33

صفحه‌ی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست
 1. سیم خشک 1x0.8 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 2. سیم خشک 1x0.97 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 3. سیم خشک 1x1.13 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 4. سیم خشک 1x1.38 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 5. سیم خشک 1x1.78 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 6. سیم خشک 1x2.25 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 7. سیم خشک 1x2.78 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 8. سیم خشک 1x3.57 همدان
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 9. سیم خشک 1x0.8 همدان مناسب برای کار در دمای هادی بالا (90)
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 10. سیم خشک 1x1.78 همدان مناسب برای کار در دمای هادی بالا (90)
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 11. سیم خشک 1x1.38 همدان مناسب برای کار در دمای هادی بالا (90)
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 12. سیم خشک 1x1.13 همدان مناسب برای کار در دمای هادی بالا (90)
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 13. سیم خشک 1x0.97 همدان مناسب برای کار در دمای هادی بالا (90)
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 14. سیم مفتول 1x6 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 15. سیم مفتول 1x4 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 16. سیم مفتول 1x2.5 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 17. سیم مفتول 1×1 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 18. سیم مفتول 1/5×1
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 19. سیم مفتول 1.5×1 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 20. سیم مفتول 0.75×1 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 21. سیم مفتول 0.5×1 آمل
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 22. سیم مفتولی 1x35هادی برق دیاموند
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 23. سیم مفتولی 1x25هادی برق دیاموند
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
 24. سیم مفتولی 1x10هادی برق دیاموند
  Rating:
  0%
  در انبار موجود نیست
  نمایش سریع
Filter
تنظیم جهت نزولی

موارد 1-24 از 33

صفحه‌ی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست