barqasa-logo در صورت نیاز به پیش فاکتور به پشتیبانی سایت پیام داده یا تماس بگیرید

هواکش صنعتی

Filter
تنظیم جهت نزولی

موارد 1-24 از 110

صفحه‌ی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست
 1. هواکش صنعتی ایلکا دمنده مدل VIE-30A4S سایز 30 سانتی متر 1430 دور تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎1,750,000 تومان
  Quickview
 2. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-30D4S سایز 30 سانتی متر تکفاز سبک
  Rating:
  0%
  ‎1,650,000 تومان
  Quickview
 3. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-30D2S سایز 30 سانتی متر تکفاز سبک
  Rating:
  0%
  ‎2,046,000 تومان
  Quickview
 4. هواکش صنعتی ایلکا دمنده مدل VIE-35A4S سایز 35 سانتی متر 1375 دور تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎1,870,000 تومان
  Quickview
 5. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-35D4S سایز 35 سانتی متر تکفاز سبک
  Rating:
  0%
  ‎1,716,000 تومان
  Quickview
 6. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-35D2S سایز 35 سانتی متر تکفاز سبک
  Rating:
  0%
  ‎2,222,000 تومان
  Quickview
 7. هواکش صنعتی ایلکا دمنده مدل VIE-40A4S سایز 40 سانتی متر 1280 دور تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎1,991,000 تومان
  Quickview
 8. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-40D4S سایز 40 سانتی متر سبک تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎1,793,000 تومان
  Quickview
 9. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-40D2S سایز 40 سانتی متر سبک تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎2,431,000 تومان
  Quickview
 10. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-45D4S سایز 45 سانتی متر سبک تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎0 تومان
  Quickview
 11. هواکش صنعتی ایلکا دمنده مدل VIE-50A4S سایز 50 سانتی متر 1290 دور تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎2,453,000 تومان
  Quickview
 12. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-50D4S سایز 50 سانتی متر سبک تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎1,947,000 تومان
  Quickview
 13. هواکش صنعتی ایلکا دمنده مدل VIE-60R4S سایز 60 سانتی متر 1380 دور تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎5,643,000 تومان
  Quickview
 14. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VID-60D4S سایز 60 سانتی متر سبک تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎2,794,000 تومان
  Quickview
 15. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIM-60K4S سایز 60 سانتی متر سنگین تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎3,718,000 تومان
  Quickview
 16. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIM-70K4S سایز 70 سانتی متر سنگین تکفاز
  Rating:
  0%
  ‎4,026,000 تومان
  Quickview
 17. هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIM-80K6S سایز 80 سانتی متر سنگین تکفاز
  امتیاز:
  87%
  ‎4,840,000 تومان
  Quickview
 18. هواکش صنعتی دمنده مدل VIS-30D4S سایز 30 سانتی متر 1400 دور پروانه استیل
  Rating:
  0%
  ‎2,046,000 تومان
  Quickview
 19. هواکش صنعتی دمنده مدل VIS-40D4S سایز 40 سانتی متر 1280 دور پروانه استیل
  Rating:
  0%
  ‎2,233,000 تومان
  Quickview
 20. هواکش صنعتی دمنده مدل VIS-50D4S سایز 50 سانتی متر 1220 دور پروانه استیل
  Rating:
  0%
  ‎2,398,000 تومان
  Quickview
 21. هواکش رادیال سقفی دمنده مدل REB-22/4V2S سایز 22 سانتی متر 2300 دور تک فاز
  Rating:
  0%
  ‎3,140,000 تومان
  Quickview
 22. هواکش رادیال سقفی دمنده مدل REB-25/7A4S سایز 25 سانتی متر 1460 دور تک فاز
  Rating:
  0%
  ‎5,160,000 تومان
  Quickview
 23. هواکش رادیال سقفی دمنده مدل REB-25/7A6S سایز 25 سانتی متر 980 دور تک فاز
  Rating:
  0%
  ‎5,160,000 تومان
  Quickview
 24. هواکش رادیال سقفی دمنده مدل REB-31/10A4S سایز 31 سانتی متر 1430 دور تک فاز
  Rating:
  0%
  ‎5,750,000 تومان
  Quickview
Filter
تنظیم جهت نزولی

موارد 1-24 از 110

صفحه‌ی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست