هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 18*50
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 18*50 138004037
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۷
  ۷,۲۹۱,۲۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 14*40
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 14*40 138004034
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۴
  ۴,۸۳۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 18*50
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 18*50 138004022
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۲
  ۷,۲۹۱,۲۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 14*40
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 14*40 138004021
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۱
  ۴,۸۳۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30 138004020
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۰
  ۲,۸۷۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25 138004019
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۹
  ۲,۳۸۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 900دور تک فاز 18*50
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 900دور تک فاز 18*50 138004036
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۶
  ۷,۲۹۱,۲۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 900دور تک فاز 14*40
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 900دور تک فاز 14*40 138004033
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۳
  ۴,۸۳۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 2800 دور تک فاز 10*20
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 2800 دور تک فاز 10*20 138004016
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۶
  ۲,۵۲۸,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 18*50
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 18*50 138004038
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۸
  ۷,۲۹۱,۲۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 14*40
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 14*40 138004035
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۵
  ۴,۸۳۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 10*30
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 10*30 138004032
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۲
  ۲,۸۷۱,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 10*25
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400دور تک فاز 10*25 138004031
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۱
  ۲,۳۸۱,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400 دور تک فاز 10*20
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 1400 دور تک فاز 10*20 138004017
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۷
  ۱,۹۶۲,۹۰۰ تومان
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 2400 دور تک فاز 10*25
  سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه دمنده 2400 دور تک فاز 10*25 138004018
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۸
  ۲,۶۳۶,۲۰۰ تومان