هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30 138004015
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۵
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*25
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*25 138004013
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۳
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 1400دور تکفاز 10*20
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 1400دور تکفاز 10*20 138004028
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۸
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 30*30
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 30*30 138004025
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۵
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 38*38
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 38*38 138004027
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۷
  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 650 دور تک فاز 30*38
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 650 دور تک فاز 30*38 138004026
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۶
  ۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 1400دور تک فاز 25*25
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 1400دور تک فاز 25*25 138004024
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۴
  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 1400دور تک فاز 20*20
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 1400دور تک فاز 20*20 138004023
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۳
  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه دمنده 1100 دور تک فاز 3 سرعته 25*25
  سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه دمنده 1100 دور تک فاز 3 سرعته 25*25 138004006
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۶
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 700 دور سه فاز 38*38
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 700 دور سه فاز 38*38 138004010
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۰
  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 700 دور سه فاز 30*30
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 700 دور سه فاز 30*30 138004008
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۸
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 650 دور سه فاز 30*38
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 650 دور سه فاز 30*38 138004009
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۹
  ۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 25*25
  سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 25*25 138004005
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۵
  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 1400دور تکفاز 10*30
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 1400دور تکفاز 10*30 138004030
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۰
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25 138004012
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۲
  تماس بگیرید
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*20
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*20 138004011
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۱
  تماس بگیرید
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*30
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*30 138004014
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۴
  تماس بگیرید
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه 1400دور تکفاز 10*25
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه 1400دور تکفاز 10*25 138004029
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۹
  تماس بگیرید
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 20*20
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 20*20 138004002
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۲
  تماس بگیرید
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 25*25
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 25*25 138004004
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۴
  تماس بگیرید