هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش مکنده 80 سانت 900 دور سه فاز ایلکا باقاب ـ دمنده
  هواکش مکنده 80 سانت 900 دور سه فاز ایلکا باقاب ـ دمنده VIK-80Z6T3-4
  VIK-۸۰Z۶T۳-۴
  ۶,۳۶۰,۲۰۰ تومان
  هواکش مکنده 70 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 70 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-70Z6T2
  VIK-۷۰Z۶T۲
  ۳,۶۶۴,۳۰۰ تومان
  هواکش مکنده 70 سانت 900 دور سه فاز ایلکا باقاب ـ دمنده
  هواکش مکنده 70 سانت 900 دور سه فاز ایلکا باقاب ـ دمنده VIK-70Z6T3-4
  VIK-۷۰Z۶T۳-۴
  ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6T2
  VIK-۶۳Z۶T۲
  ۴,۶۰۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-63Z6S
  VIT-۶۳Z۶S
  ۳,۹۳۷,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6S
  VIK-۶۳Z۶S
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-63Z4T
  VIT-۶۳Z۴T
  ۳,۹۳۷,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا باقاب ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا باقاب ـ دمنده VIK-63Z4T3-1
  VIK-۶۳Z۴T۳-۱
  ۴,۸۸۰,۴۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4T2
  VIK-۶۳Z۴T۲
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4S
  VIK-۶۳Z۴S
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z6S2
  VIK-۶۰Z۶S۲
  ۲,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4T2
  VIK-۶۰Z۴T۲
  ۲,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4S
  VIK-۶۰Z۴S
  ۲,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z6T
  VIT-۵۰Z۶T
  ۱,۹۵۹,۳۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z6S
  VIT-۵۰Z۶S
  ۱,۹۵۹,۳۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T6S
  VIK-۵۰T۶S
  ۱,۳۹۳,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4T2
  VIK-۵۰Z۴T۲
  ۲,۳۰۶,۹۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z4S
  VIT-۵۰Z۴S
  ۱,۹۵۹,۳۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4S
  VIK-۵۰Z۴S
  ۲,۳۰۶,۹۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4S
  VIK-۵۰T۴S
  ۱,۳۹۳,۵۰۰ تومان