هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش مکنده 70 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 70 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-70Z6T2
  VIK-۷۰Z۶T۲
  ۳,۶۶۴,۳۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6T2
  VIK-۶۳Z۶T۲
  ۴,۶۰۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6S
  VIK-۶۳Z۶S
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4T2
  VIK-۶۳Z۴T۲
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4S
  VIK-۶۳Z۴S
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z6S2
  VIK-۶۰Z۶S۲
  ۲,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4T2
  VIK-۶۰Z۴T۲
  ۲,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4S
  VIK-۶۰Z۴S
  ۲,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T6S
  VIK-۵۰T۶S
  ۱,۳۹۳,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4T2
  VIK-۵۰Z۴T۲
  ۲,۳۰۶,۹۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4S
  VIK-۵۰Z۴S
  ۲,۳۰۶,۹۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4S
  VIK-۵۰T۴S
  ۱,۳۹۳,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4T2
  VIK-۵۰T۴T۲
  ۱,۳۹۳,۵۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45T6S
  VIK-۴۵T۶S
  ۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L6S
  VIK-۴۵L۶S
  ۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-45T4T2
  VIK-۴۵T۴T۲
  ۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L4S
  VIK-۴۵L۴S
  ۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L4T2
  VIK-۴۵L۴T۲
  ۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L6S
  VIK-۴۰L۶S
  ۱,۰۶۸,۲۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-40T4T2
  VIK-۴۰T۴T۲
  ۱,۲۹۵,۵۰۰ تومان