هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6S
  VIK-۶۳Z۶S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4T2
  VIK-۶۳Z۴T۲
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4S
  VIK-۶۳Z۴S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z6S2
  VIK-۶۰Z۶S۲
  ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4S
  VIK-۶۰Z۴S
  ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T6S
  VIK-۵۰T۶S
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4T2
  VIK-۵۰Z۴T۲
  ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4S
  VIK-۵۰Z۴S
  ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4S
  VIK-۵۰T۴S
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4T2
  VIK-۵۰T۴T۲
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L6S
  VIK-۴۵L۶S
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-45T4T2
  VIK-۴۵T۴T۲
  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L4S
  VIK-۴۵L۴S
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L4T2
  VIK-۴۵L۴T۲
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L6S
  VIK-۴۰L۶S
  ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-40T4T2
  VIK-۴۰T۴T۲
  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40T4S
  VIK-۴۰T۴S
  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L4S
  VIK-۴۰L۴S
  ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 40 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 40 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L4T2
  VIK-۴۰L۴T۲
  ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 35سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 35سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-35L4T2
  VIK-۳۵L۴T۲
  ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان