هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش دمنده 63سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 63سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4T
  VIK-۶۳Z۴T
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK63Z4S
  VIK۶۳Z۴S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4T
  VIK-۶۰Z۴T
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 60 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 60 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4S
  VIK-۶۰Z۴S
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50L6S
  VIK-۵۰L۶S
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4T
  VIK-۵۰Z۴T
  ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4T
  VIK-۵۰T۴T
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4S
  VIK-۵۰Z۴S
  ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4S
  VIK-۵۰T۴S
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45T6S
  VIK-۴۵T۶S
  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L6S
  VIK-۴۵L۶S
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 45 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 45 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-45T4T
  VIK-۴۵T۴T
  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 45 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 45 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45T4S
  VIK-۴۵T۴S
  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 45 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 45 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L4S
  VIK-۴۵L۴S
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 45 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 45 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-45L4T
  VIK-۴۵L۴T
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 40 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 40 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L6S
  VIK-۴۰L۶S
  ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40T4S
  VIK-۴۰T۴S
  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 40 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L4S
  VIK-۴۰L۴S
  ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 40 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 40 سانت 1320دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-40L4T
  VIK-۴۰L۴T
  ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
  هواکش دمنده 40 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش دمنده 40 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-40T4T
  VIK-۴۰T۴T
  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان