هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 900 دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 900 دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-50.18Z6T
  REB-۵۰.۱۸Z۶T
  ۷,۰۰۳,۵۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده ERB-50.18Z4T
  ERB-۵۰.۱۸Z۴T
  ۷,۰۰۳,۵۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 40 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 40 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-40.14Z4T
  REB-۴۰.۱۴Z۴T
  ۴,۵۱۲,۷۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 30 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 30 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-30.10L4T
  REB-۳۰.۱۰L۴T
  ۲,۶۶۴,۶۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 25 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 25 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-25.10L4T
  REB-۲۵.۱۰L۴T
  ۲,۴۱۷,۴۰۰ تومان
  هواکش سقفی 50 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 50 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-50.18Z6S
  REB-۵۰.۱۸Z۶S
  ۷,۰۰۳,۵۰۰ تومان
  هواکش سقفی 50 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 50 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-50.18Z4S
  REB-۵۰.۱۸Z۴S
  ۷,۰۰۳,۵۰۰ تومان
  هواکش سقفی 40 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 40 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-40.14Z6S
  REB-۴۰.۱۴Z۶S
  ۴,۵۱۲,۷۰۰ تومان
  هواکش سقفی 40 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 40 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-40.14Z4S
  REB-۴۰.۱۴Z۴S
  ۴,۵۱۲,۷۰۰ تومان
  هواکش سقفی 30 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 30 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-30.10L6S
  REB-۳۰.۱۰L۶S
  ۲,۶۶۴,۶۰۰ تومان
  هواکش سقفی 30 سانت 1400 دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 30 سانت 1400 دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-30.10L4S
  REB-۳۰.۱۰L۴S
  ۲,۶۶۴,۶۰۰ تومان
  هواکش سقفی 25 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 25 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-25.10L6S
  REB-۲۵.۱۰L۶S
  ۲,۴۱۷,۴۰۰ تومان
  هواکش سقفی 25 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 25 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-25.10L4S
  REB-۲۵.۱۰L۴S
  ۲,۴۱۷,۴۰۰ تومان
  هواکش سقفی 20 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 20 سانت 900 دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-20.10L6S
  REB-۲۰.۱۰L۶S
  ۲,۲۰۴,۴۰۰ تومان
  هواکش سقفی 20 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده
  هواکش سقفی 20 سانت 1400دور تکفاز رادیال ـ دمنده REB-20.10L4S
  REB-۲۰.۱۰L۴S
  ۲,۲۰۴,۴۰۰ تومان