هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده ERB-50.18Z4T
  ERB-۵۰.۱۸Z۴T
  ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 40 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 40 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-40.14Z4T
  REB-۴۰.۱۴Z۴T
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 30 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 30 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-30.10L4T
  REB-۳۰.۱۰L۴T
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 25 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 25 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-25.10L4T
  REB-۲۵.۱۰L۴T
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی ردیال دمنده 50 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی ردیال دمنده 50 سانت 1400دور تکفاز REB-50.18Z4S
  REB-۵۰.۱۸Z۴S
  ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 50 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 50 سانت 900 دور تکفاز REB-50.18Z6S
  REB-۵۰.۱۸Z۶S
  ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 900 دور تکفاز REB-40.14Z6S
  REB-۴۰.۱۴Z۶S
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 1400دور تکفاز REB-40.14Z4S
  REB-۴۰.۱۴Z۴S
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 900 دور تکفاز REB-30.10L6S
  REB-۳۰.۱۰L۶S
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 1400 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 1400 دور تکفاز REB-30.10L4S
  REB-۳۰.۱۰L۴S
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 900 دور تکفاز REB-25.10L6S
  REB-۲۵.۱۰L۶S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 1400دور تکفاز REB-25.10L4S
  REB-۲۵.۱۰L۴S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 20 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 20 سانت 1400دور تکفاز REB-20.10L4S
  REB-۲۰.۱۰L۴S
  ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 900 دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 900 دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-50.18Z6T
  REB-۵۰.۱۸Z۶T
  تماس بگیرید
  هواکش سقفی رادیال دمنده 20 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 20 سانت 900 دور تکفاز REB-20.10L6S
  REB-۲۰.۱۰L۶S
  تماس بگیرید