هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش مکنده 70 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 70 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-70Z6T2
  VIK-۷۰Z۶T۲
  ۴,۰۳۰,۷۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6T2
  VIK-۶۳Z۶T۲
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-63Z6S
  VIT-۶۳Z۶S
  ۴,۳۳۰,۷۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z6S
  VIK-۶۳Z۶S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-63Z4T
  VIT-۶۳Z۴T
  ۴,۳۳۰,۷۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4T2
  VIK-۶۳Z۴T۲
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 63 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-63Z4S
  VIK-۶۳Z۴S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 900دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z6S2
  VIK-۶۰Z۶S۲
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4T2
  VIK-۶۰Z۴T۲
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 60 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-60Z4S
  VIK-۶۰Z۴S
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z6T
  VIT-۵۰Z۶T
  ۲,۱۵۵,۲۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z6S
  VIT-۵۰Z۶S
  ۲,۱۵۵,۲۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 900 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T6S
  VIK-۵۰T۶S
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4T2
  VIK-۵۰Z۴T۲
  ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z4S
  VIT-۵۰Z۴S
  ۲,۱۵۵,۲۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50Z4S
  VIK-۵۰Z۴S
  ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400 دور تکفاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4S
  VIK-۵۰T۴S
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1350دور سه فاز ایلکا ـ دمنده VIK-50T4T2
  VIK-۵۰T۴T۲
  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 50 سانت 1400دور سه فاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-50Z4T
  VIT-۵۰Z۴T
  ۲,۱۵۵,۲۰۰ تومان
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده
  هواکش مکنده 45 سانت 900 دور تکفاز ایلکا دندان اره ای - دمنده VIT-45T6S
  VIT-۴۵T۶S
  ۱,۲۷۹,۰۰۰ تومان