هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش فلزی دمنده 80 سانت تکفاز سنگین
  هواکش فلزی دمنده 80 سانت تکفاز سنگین VIM-80K6S
  VIM-۸۰K۶S
  ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 70 سانت تکفاز سنگین
  هواکش فلزی دمنده 70 سانت تکفاز سنگین VIM-70K4S
  VIM-۷۰K۴S
  ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 60 سانت تکفاز سنگین
  هواکش فلزی دمنده 60 سانت تکفاز سنگین VIM-60K4S
  VIM-۶۰K۴S
  ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 60 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 60 سانت تکفاز سبک VID-60D4S
  VID-۶۰D۴S
  ۱,۶۷۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 50 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 50 سانت تکفاز سبک VID-50D4S
  VID-۵۰D۴S
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 45 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 45 سانت تکفاز سبک VID-45D4S
  VID-۴۵D۴S
  ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 40 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 40 سانت تکفاز سبک VID-40D4S
  VID-۴۰D۴S
  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 40 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 40 سانت تکفاز سبک VID-40D2S
  VID-۴۰D۲S
  ۱,۴۶۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 35 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 35 سانت تکفاز سبک VID-35D4S
  VID-۳۵D۴S
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 35 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 35 سانت تکفاز سبک VID-35D2S
  VID-۳۵D۲S
  ۱,۳۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 30 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 30 سانت تکفاز سبک VID-30D4S
  VID-۳۰D۴S
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش فلزی دمنده 30 سانت تکفاز سبک
  هواکش فلزی دمنده 30 سانت تکفاز سبک VID-30D2S
  VID-۳۰D۲S
  ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 60 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 60 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-60Z4S
  VIE-۶۰Z۴S
  ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 50 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 50 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-50T4S
  VIE-۵۰T۴S
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-40L4S
  VIE-۴۰L۴S
  ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-40T4S
  VIE-۴۰T۴S
  ۱,۱۲۱,۱۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 35سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 35سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-35L4S
  VIE-۳۵L۴S
  ۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 30سانت ایلکا1400دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 30سانت ایلکا1400دور تکفاز VIE-30L4S
  VIE-۳۰L۴S
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 80سانت سه فاز سنگین فلزی-دمنده
  هواکش صنعتی 80سانت سه فاز سنگین فلزی-دمنده VIM80K6T
  VIM۸۰K۶T
  ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 70سانت سه فاز سنگین فلزی-دمنده
  هواکش صنعتی 70سانت سه فاز سنگین فلزی-دمنده VIM70K4T
  VIM۷۰K۴T
  ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان