هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش صنعتی دمنده 60 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 60 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-60Z4S
  VIE-۶۰Z۴S
  ۲,۶۵۵,۸۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 50 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 50 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-50T4S
  VIE-۵۰T۴S
  ۱,۲۵۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-40L4S
  VIE-۴۰L۴S
  ۸۲۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 40 سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-40T4S
  VIE-۴۰T۴S
  ۱,۰۱۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 35سانت ایلکا 1400 دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 35سانت ایلکا 1400 دور تکفاز VIE-35L4S
  VIE-۳۵L۴S
  ۹۵۵,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  هواکش صنعتی دمنده 30سانت ایلکا1400دور تکفاز
  هواکش صنعتی دمنده 30سانت ایلکا1400دور تکفاز VIE-30L4S
  VIE-۳۰L۴S
  ۸۲۳,۲۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 70 سانت سه فاز ایلکا-دمنده
  هواکش صنعتی 70 سانت سه فاز ایلکا-دمنده VIE-70Z4T
  VIE-۷۰Z۴T
  ۴,۵۲۷,۶۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 60سانت سه فاز ایلکا دمنده
  هواکش صنعتی 60سانت سه فاز ایلکا دمنده VIE60Z4T
  VIE۶۰Z۴T
  ۲,۶۵۵,۸۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 50سانت سه فاز ایلکا-دمنده
  هواکش صنعتی 50سانت سه فاز ایلکا-دمنده VIE50T4T
  VIE۵۰T۴T
  ۱,۲۵۴,۴۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 40سانت سه فاز ایلکا-دمنده
  هواکش صنعتی 40سانت سه فاز ایلکا-دمنده VIE40L4T
  VIE۴۰L۴T
  ۸۲۸,۸۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 40سانت سه فاز ایلکا-دمنده
  هواکش صنعتی 40سانت سه فاز ایلکا-دمنده VIE40T4T
  VIE۴۰T۴T
  ۹۸۰,۱۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 35سانت سه فاز ایلکا-دمنده
  هواکش صنعتی 35سانت سه فاز ایلکا-دمنده VIE35L4T
  VIE۳۵L۴T
  ۷۷۷,۱۰۰ تومان
  هواکش صنعتی 30سانت سه فاز ایلکا-دمنده
  هواکش صنعتی 30سانت سه فاز ایلکا-دمنده VIE30L4T
  VIE۳۰L۴T
  ۶۷۰,۰۰۰ تومان