هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 50 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده ERB-50.18Z4T
  ERB-۵۰.۱۸Z۴T
  ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 40 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 40 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-40.14Z4T
  REB-۴۰.۱۴Z۴T
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 30 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 30 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-30.10L4T
  REB-۳۰.۱۰L۴T
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش صنعتی سقفی 25 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده
  هواکش صنعتی سقفی 25 سانت 1400دور سه فاز رادیال ـ دمنده REB-25.10L4T
  REB-۲۵.۱۰L۴T
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی ردیال دمنده 50 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی ردیال دمنده 50 سانت 1400دور تکفاز REB-50.18Z4S
  REB-۵۰.۱۸Z۴S
  ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 50 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 50 سانت 900 دور تکفاز REB-50.18Z6S
  REB-۵۰.۱۸Z۶S
  ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 900 دور تکفاز REB-40.14Z6S
  REB-۴۰.۱۴Z۶S
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 40 سانت 1400دور تکفاز REB-40.14Z4S
  REB-۴۰.۱۴Z۴S
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 900 دور تکفاز REB-30.10L6S
  REB-۳۰.۱۰L۶S
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 1400 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 30 سانت 1400 دور تکفاز REB-30.10L4S
  REB-۳۰.۱۰L۴S
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 900 دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 900 دور تکفاز REB-25.10L6S
  REB-۲۵.۱۰L۶S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 25 سانت 1400دور تکفاز REB-25.10L4S
  REB-۲۵.۱۰L۴S
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  هواکش سقفی رادیال دمنده 20 سانت 1400دور تکفاز
  هواکش سقفی رادیال دمنده 20 سانت 1400دور تکفاز REB-20.10L4S
  REB-۲۰.۱۰L۴S
  ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
  فن کانوکشن دمنده 15سانت 1000دور
  فن کانوکشن دمنده 15سانت 1000دور 138002062
  ۱۳۸۰۰۲۰۶۲
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  فن کانوکشن دمنده 12 سانت 1000 دور
  فن کانوکشن دمنده 12 سانت 1000 دور 138002061
  ۱۳۸۰۰۲۰۶۱
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  فن تانژانت دمنده 18 سانت 1600 دور
  فن تانژانت دمنده 18 سانت 1600 دور 138002060
  ۱۳۸۰۰۲۰۶۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  فن تانزانت دمنده 18سانت 2000دور
  فن تانزانت دمنده 18سانت 2000دور 138002039
  ۱۳۸۰۰۲۰۳۹
  ۲۳۶,۰۰۰ تومان
  فن تانزانت دمنده 18سانت 1100دور
  فن تانزانت دمنده 18سانت 1100دور 138002038
  ۱۳۸۰۰۲۰۳۸
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  فن بین کانالی دمنده لاین ونت 12سانت 2650دور
  فن بین کانالی دمنده لاین ونت 12سانت 2650دور VLN-12C2S
  VLN-۱۲C۲S
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  فن بین کانالی دمنده لاین ونت 10سانت 2650دور
  فن بین کانالی دمنده لاین ونت 10سانت 2650دور VLN-10C2S
  VLN-۱۰C۲S
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان