هواکش ، فن ، بلوئر|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30 138004015
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۵
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25 138004012
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۲
  ۲,۹۹۶,۸۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*20
  سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*20 138004011
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۱
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 18*50
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 18*50 138004037
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۷
  ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 14*40
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 900 دور سه فاز 14*40 138004034
  ۱۳۸۰۰۴۰۳۴
  ۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 18*50
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 18*50 138004022
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۲
  ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 14*40
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 14*40 138004021
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۱
  ۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*30 138004020
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۰
  ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25
  سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده 1400 دور سه فاز 10*25 138004019
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۹
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*30
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*30 138004014
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۴
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*25
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 900 دور تک فاز 10*25 138004013
  ۱۳۸۰۰۴۰۱۳
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 1400دور تکفاز 10*20
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه دمنده 1400دور تکفاز 10*20 138004028
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۸
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه 1400دور تکفاز 10*25
  سانتریفیوژ فوروارد یکطرفه 1400دور تکفاز 10*25 138004029
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۹
  ۳,۲۹۶,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 20*20
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 20*20 138004002
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۲
  ۲,۴۵۴,۴۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 25*25
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 900 دور تک فاز 25*25 138004004
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۴
  ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 750 دور تک فاز 30*25
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 750 دور تک فاز 30*25 138004007
  ۱۳۸۰۰۴۰۰۷
  ۴,۱۳۰,۸۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 30*30
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 30*30 138004025
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۵
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 38*38
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 700 دور تک فاز 38*38 138004027
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۷
  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 650 دور تک فاز 30*38
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 650 دور تک فاز 30*38 138004026
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۶
  ۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 1400دور تک فاز 25*25
  سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه دمنده 1400دور تک فاز 25*25 138004024
  ۱۳۸۰۰۴۰۲۴
  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان