(0) نفر 0
یکنواختی در شرایط مختلف

یکنواختی در شرایط مختلف


یکنواخت بودن شدت روشنایی مانع خستگی چشم می‌شود زیرا چشم نباید دائماً خود را با شدت روشنایی‌های متفاوت سازگار کند. میزان روشنایی سطوح مختلف باید با هم در تعادل باشند.   ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ فروردین

کنترل یکنواختی شدت روشنایی

یکنواخت بودن شدت روشنایی مانع خستگی چشم می‌شود زیرا چشم نباید دائماً خود را با شدت روشنایی‌های متفاوت سازگار کند. میزان روشنایی سطوح مختلف باید با هم در تعادل باشند. تأمین یکنواختی در نورپردازی مسیرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ایمنی را افزایش می‌دهد. یکنواختی همگن باعث می‌شود در یک سطح، بخش‌هایی با نور بسیار زیاد یا بسیار کم وجود نداشته باشد و تضمین کند هر مانعی قابل مشاهده باشد. برای مثال، شدت روشناییی کف اتاق باید به قدری یکنواخت باشد که به راحتی بتوان ناپیوستگی، تغییر سطح و پله را در آن تشخیص داد.

 

 

برای تضمین یکنواختی توزیع نور، نکاتی در ارتباط با شدت روشنایی متوسط لایه وظیفه‌ای توصیه می‌شود که عبارت‌اند از:

ـ نسبت حداقل شدت روشنایی به شدت روشنایی متوسط روی یک سطح از لایه وظیفه‌ای نباید کمتر از 7/0 باشد.

ـ در یک فضای واحد، نسبت شدت روشنایی متوسط کل فضا به شدت روشنایی لایه وظیفه‌ای نباید کمتر از 3/0 باشد.

ـ شدت روشنایی متوسط محیط‌های مجاور مرتبط با هم نباید کمتر از 2/0 شدت روشنایی متوسط لایه وظیفه‌ای باشد.

 

توزیع یکنواخت درخشندگی

چگونگی توزیع درخشندگی در تأمین آسایش بصری مرثر است و باید بین درخشندگی سطح کار چشمی و اطراف آن تعادل برقرار باشد. درخشندگی بسیاری از سطوح مات در جهات مختلف ثابت است و به شدت روشنایی و ضریب انعکاس آن‌ها بستگی دارد. بنابراین دو سطح مات تیره و روشن با شدت روشنایی برابر دارای درخشندگی متفاوتی هستند و سطح روشن دارای درخشندگی بیشتر خواهد بود. این موضوع در تعیین سلسله مراتب درک محیط نیز اهمیت دارد زیرا سطوح مهم‌ار باید روشنایی بیشتر و سطوح کم اهمیت‌تر، روشنایی کمتری داشته باشند. برای جلوگیری از خستگی چشم درحین انجام کار چشمی باید به یکنواختی درخشندگی در شرایط ثابت ودینامیک توجه شود.

 

  

 

یکنواختی درخشندگی در شرایط دینامیک

معمولاً حین انجام کار، میدان دید شخص ثابت نیست و به دلایل مختلفی تغییر می‌کند. ممکن است شخص به مدارک مختلفی واقع در مکان‌های متفاوت نیاز داشته باشد یا نگاه را به سمت مخاطبش که در حال حرف زدن است معطوف کند یا برای استراحت چند لحظه نگاهش را از کار برگیرد. برای مثال دیوار روبروی شخص در یک لحظه می‌تواند میدان دید اصلی و چند لحظه بعد جزیی از میدان دید جانبی او باشد، چنین شرایطی را دینامیک می‌نامند.

 

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر