(0) نفر 0
کنتراست

کنتراست


کنتراست‌ها بر کیفیت فضا و درک اجسام موجود در آن‌ها تأثیر می‌گذذارند. یکی از روش‌های بوجود آوردن کنتراست تولید سایه توسط نورپردازی مستقیم است.   ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردین

کنتراست روشنایی

به تفاوت بین تیرگی و روشنی اشاره دارد و براساس نسبت درخشندگی سطوح به یکدیگر سنجیده می‌شود. درخشندگی سطوح به شدت روشنایی و ضریب انعکاس آن‌ها بستگی دارد. کم یا زیاد به نظر رسیدن درخشندگی یک سطح نسبی است و به پس زمینه و محیط اطرافش بستگی دارد.

تشخیص جزییات کارهای چشمی مانند تشخیص تک‌تک حروف نوشته شده روی کاغذ نیز به میزان برجستگی این حروف روی پس زمینه‌شان بستگیی دارد. اگر رنگ حروف و کاغذ بیش از حد شبیه به هم باشند خواندن حروف بسیار دشوار خواهد بود. هنگامی که تشخیص حروف از پس زمینه آسان است که کنتراست بین آن دو زیاد باشد. اگر سطح کاغذ و حروف نوشته شده روی آن مات باشند و نور را به صورت پراکنده بازتاب کنند کنتراست بین درخشندگی آن‌ها فقط به ضریب انعکاس‌شان بستگی خواهد داشت.

 

 نحوه پخش درخشندگی در میدان دید عامل بسیار مهمی برای ارزیابی کیفیت روشنایی یک محیط است. اگر کنتراست کم باشد محیط تخت به نظر می‌رسد و فاقد کانون توجه خواهد لود. کنتراست زیاد نیز آزاردهنده است زیرا چشم دائماً باید خود را با درخشندگی‌های متفاوت موجود در میدان دید وفق دهد. با این وجود کنتراست زیاد می‌تواند به عنوان کانسپت روشنایی برا نورپردازی‌های نمایشی و خلق فضاهای دراماتیک به کار رود. اجسام روشن‌تر سریعاً توجه را به خود جلب می‌کنند.

 

کنتراست رنگ

کنتراست ناشی از رنگ، به رنگ سطوح موجود در میدان دید بستگی دارد. مطالعات انجام شده در زمینه رنگ نشان می‌دهد که کنتراست بین رنگ‌های اولیه و رنگ‌های مکمل، تأثیرات خاصی بر درک انسان می‌گذارد. اگر یک رنگ اصلی را کنار رنگ مکملش قرار دهیم، آن رنگ روشن‌تر دیده می‌شود و انرژی بیشتری منتقل می‌کند. برای مثال گل‌های زرد روی یک سطح آبی، یا رنگ قرمز روی یک سطح سبز، درخشان‌تر به نظر می‌رسند تا روی یک سطح خاکستری رنگ. به همین علت است که در رستوران‌ها یا سوپرها در کنار گوشت قرمز مقداری سبزی یا کاهو قرار می‌دهند. طراحان داخلی و نور نیز کنتراست رنگ به شکل گسترده در طراحی استفاده می‌کنند.

کنتراست‌ها بر درک انسان از فضا تأثیر می‌گذارند و می‌توانند باعث بزرگ‌تر یا کوچک‌تر دیده شدن فضا نسبت به ابعاد واقعی آن شوند. استفاده از رنگ‌های سرد (سبز، آبی و ...) و روشن و با اشباع کم، باعث بزرگ‌نمایی و رنگ‌ها گرم‌تر، تیره و با اشباع زیاد باعث کوچک‌‌نمایی فضای اتاق می‌شود.

 

  

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر