(0) نفر 0
نور پردازی انواع فضاها

نور پردازی انواع فضاها


وجود نور در انتهای یک اتاق، عمق فضا را نشان می‌دهد و بر پرسپکتیو فضا تأکید می‌کند. اگر سطح روشنایی در فضای جلوی اتاق از عقب آن بیشتر باشد، طبعاً توجه به قسمت‌ جلویی نیز بیشتر خواهد بود.   ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ فروردین

فضای داخلی به داخلی:

وجود نور در انتهای یک اتاق، عمق فضا را نشان می‌دهد و بر پرسپکتیو فضا تأکید می‌کند. اشیای نورانی نیز تأثیر مشابهی دارند. اگر سطح روشنایی در فضای جلوی اتاق از عقب آن بیشتر باشد، طبعاً توجه به قسمت‌ جلویی نیز بیشتر خواهد بود. روشنایی، اشیا و سطوح را قابل مشاهده و آن‌ها را به کانون توجه تبدیل می‌کند. تاریکی، مرزهای فضا (دیوار، سقف و ...) را ناپدید و آن‌ها را با پس‌زمینه یکی می‌کند.

 

 

فضای داخلی به خارجی:

اگر در هنگام شب شدت روشنایی در داخل زیاد و فضای خارج تاریک باشد، بازتاب شدیدی روی شیشه‌ها صورت می‌گیرد و شیشه‌ها از داخل خاصیت آینه‌ای پیدا می‌کند. در نتیجه فضای داخلی دو برابر به نظر می‌رسد و تشخیص اشیای موجود در فضای بیرون غیرممکن خواهد بود. با کاهش شدت روشنایی در داخل و افزایش درخشندگی در فضای خارج، از خاصیت آینه‌ای شیشه‌ها کاسته می‌شود و اشیای موجود در فضای بیرون قابل دیدن می‌شود. جهت تابش چراغ‌ها در فضای خارجی نباد برای افرادی که در داخل فضا هستند خیرگی مستقیم ایجاد کند. به طور کلی یکی از مسائل مهم در نورپردازی ساختمان‌های شیشه‌ای کنترل بازتابش نور در شیشه‌ها است. برخی از راه‌حل‌هایی که توسط ریچارد کلی در نورپردازی خانه شیشه‌ای فیلیپ جانسون به کار برده شده‌اند عبارتند از:

 

1ـ پوشاندن منبع نوری قابل رویت برای کم کردن درخشندگی آن‌ها و جلوگیری از انعکاس آن‌ها در شیشه‌ها

2ـ تأمین نور محیطی توسط چراغ‌های توکار یا نورپردازی غیرمستقیم

3ـ روشن کردن فضای پشت سطوح‌های شیشه‌ای برای کاستن خاصیت آینه‌ای

4ـ تأمین روشنایی لازم در فضای سبز خارجی جهت دیده شدن از داخل

5ـ ایجاد عمق میدان در فضای سبز خارجی با استفاده از نور

 

فضای خارجی به داخلی:

شدت روشنایی زیادی که به علت نور روز در محیط بیرون وجود دارد، باعث می‌شود شیشه‌ها خاصیت آینه‌ای پیدا کنند و تشخیص اشیای موجود در فضای داخل امکان‌پذیر نباشد. با کاهش شدت روشنایی در فضای خارج، خاصیت آینه‌ای شیشه‌ها از بین می‌رود و فضای داخل قابل دیدن می‌شود. اگر چراغ‌هایی که در مقابل شیشه‌ها نصب می‌شوند درخشندگی کمی داشته باشند و یا با معماری ادغام شده باشند  (مانند چراغ‌های توکار) انعکاس کمتری از خود در شیشه‌ها ایجاد می‌کنند. در هنگام روز، چون شدت روشنایی در فضای خارج بسیار زیاد است، برای روشن کردن اشیا در فضای داخلی مانند ویترین مغازه‌ها باید از نورهایی با شدت بسیار زیاد استفاده شود. بهتر است میزان روشنایی آن‌ها هماهنگ با میزان روشنایی فضای بیرون باشد. شدت روشنایی زیاد در طول روز، و شدت روشنایی کم‌تر در شب، کنتراست را کاهش می‌دهد.  

 

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر