(0) نفر 0
نور و رنگ نور

نور و رنگ نور


هر رنگ را می‌توان با تعیین طول موج یا بسامد آن به دقت تعریف کرد. طول موج‌های درون خود رنگ ندارند و این چشم و مغز انسان است که به رنگ عینیت می بخشد.   ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردین

نور و رنگ

هر رنگ را می‌توان با تعیین طول موج یا بسامد آن به دقت تعریف کرد. طول موج‌های درون خود رنگ ندارند و این چشم و مغز انسان است که به رنگ عینیت می بخشد. بنابراین علی رغم آنکه رنگ یک جشم در جهان عینی ثابت است ممکن است از دید افراد ناظر به رنگ‌های متفاوتی دیده شود. زیرا توانایی انسان‌ها در دیدن رنگ‌ها متفاوت است. برای مثال افراد کوررنگ درک متفاوتی از برخی رنگ‌ها دارند.

 

 

از سوی دیگر مقدار و رنگ نور، در چگونگی شناخت و تشخیص رنگ‌ها نقش اساسی دارد. برای مثال در نور بسیار کم نمی‌توان بسیاری از رنگ‌ها را تشخیص داد. رنگ یک جسم در نورهای مختلف، متفاوت دیده می‌شود. برای آنکه جسمی یا چند رنگ مختلف مانند تابلو، همه رنگ‌هایش به خوبی دیده شوند، طیف نوری که به آت تابانده می‌شود باشد پیوسته، یعنی دارای تمام طول موج‌های بین 380 تا 780 نانومتر باشد. لازم به یادآوری است که اگر طیف نور دو لامپ که هر دو طیف پیوسته دارند باهم متفاوت باشد، باز هم رنگ یک جسم در آن‌ها یکسان دیده نمی‌شود. منابع نوری که طیف آن‌ها در ناحیه قرمز قوی‌تر است، مثل لامپ‌های هالوژن، رنگ‌های گرم، و منابع نوری با طیف قوی‌تر در ناحیه آبی، رنگ‌های سرد را بهتر نشان می‌دهند.

 

رنگ نور:

رنگی است که از یک منبع نور تابیده م‌شود و بسته به طیف منبع نور می‌تواند متفاوت باشد. نور می‌تواند سفید یا رنگی باشد. نور سفید منابع نوری همان‌‌طور که قبلاً گفته شد دارای دماهایی رنگ متفاوتی است. دمای رنگ بعضی از چراغ‌های LEDقابل تنظیم است و می‌تواند در طول زمان از گرم به سرد و بالعکس تغییر کند. نور رنگی اغلب توسط لامپ‌‌های فلورسنت و LED تولید می‌شود با پیشرفت تکنولوژی لامپ‌های LED استفاده از آن‌ها در تولید نور رنگی روز به روز بیشتر می‌شود. نورهای RGB LED رنگ ثابتی ندارند و رنگ آن‌ها می‌تواند دائماً تغییر کند. با استفاده از فیلترها نیز می‌توان نور رنگی تولید کرد ولی رنگ حاصل از آن‌ها ثبات است. اگر یک فیلتر قرمز را در برابر یک منبع نور سفید قرار دهیم. فیلتر تمام پرتوها به جز رنگ قرمز را جذب می‌کند و نور قرمز را از خود عبور می‌دهد.

 

 

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر