(0) نفر 0
نورپردازی راهروها و پله ها

نورپردازی راهروها و پله ها


در بسیاری از موارد، راهرو‌ها فاقد نور طبیعی یا دچار کمبود آن هستند. مقدار شدت روشنایی متوسط برای راهرو‌ها، 50 تا 100 لوکس در نظر گرفته می‌شود. بهتر است که روشنایی در طول راهرو یکنواخت پخش شود.   ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردین

راهرو‌ها

راهرو‌ها، فضاهای ارتباطی بین قسمت‌های مختلف خانه را تشکیل می‌دهند. برای طراحی صحیح روشنایی راهرو‌ها باید کاربرد و کارهایی که در آن انجام می‌گیرد بررسی شود. راهرو‌هافضاهای عبوری و مروری هستند که ‌گاه در آنها مکث کوتاهی برای انجام کارهایی مانند جواب دادن به اف اف یا تلفن ثابت، باز کردن کمد‌ها و کشو‌ها.... صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد، راهرو‌ها فاقد نور طبیعی یا دچار کمبود آن هستند. مقدار شدت روشنایی متوسط برای راهرو‌ها، 50 تا 100 لوکس در نظر گرفته می‌شود. بهتر است که روشنایی در طول راهرو یکنواخت پخش شود. صفحه مرجع در اینجا سطج زمین یا حداکثر 10 سانتیمتر بالاتر از آن در نظر گرفته می‌شود.

از آنجا که راهرو ها فضاهای مختلف را به هم وصل می‌کنند، توجه به اختلاف شدت روشنایی متوسط آنها با فضاهای مجاورشان حائز اهمیت است. اگر تفاوت بین شدت روشنایی زیاد باشد، چون گذر از راهرو‌ها به اتاق‌های مجاور و بالعکس بیش از چند لحظه طول نمی‌کشد، بینایی برای چند لحظه دچار اختلال می‌شود زیرا چشم به زمان کوتاهی نیاز دارد تا خود را با روشنایی محیطی که به آن واردشده سازگار کند. توصیه می‌شود که نسبت شدت روشنایی آنها به هم از 1 به 5 تجاوز نکند. برای مثال اگر روشنایی متوسط سالن 250 لوکس است، در راهرو‌ها شدت روشنایی متوسط نباید کمتر از 50 لوکس باشد.

 

 

پله‌ها

به دلیل تامین ایمنی و جلو‌گیری از صدمه دیدن افراد، طراحی روشنایی پله‌ها و همه مکان‌هایی که در آنها فرد رو به بالا و پایین راه می‌رود نیازمند توجه خاص است. نکته اصلی در نور پردازی پله‌ها، ایجاد کنتراست بنی کف و پیشانی پله است که کف باید روشن‌تر از پیشانی باشد.

ساختار پله و مصالح آن تاثیر زیادی در ایجاد کنتراست دارند و اگر رنگ مصالح اتخاب شده برای کف روشن‌تر از قسمت‌های دیگر باشد، کنتراست لازم به راحتی به وجود می‌آید، حتی اگر جهت تابش نور به گونه ای باشد که تمایل به کاهش کنتراست آنها داشته باشد.

 

باید توجه داشت که کنتراست با استفاده از نور مستقیم ایجاد می‌شود نه غیر مستقیم به این معنی که در نور پردازی پله‌ها بهتر است از چراغ‌هایی استفاده شود که نور مستقیما به پله ها می‌تابانند. محل نصب چراغ‌های سقفی یا دیواری باید به گونه‌ای باشد که سایه‌های مزاحم روی پله‌ها ایجاد نکنند و باعث خیرگی مستقیم افرادی که در حال بالا یا پایین رفتن از پله‌ها هستند نشوند. در همین راستا، توصیه می‌شود چراغ‌ها در ارتفاعی کمتر از 5/2 متر از سطح پله‌ها نصب شوند، به خصوص چراغ‌هایی که نور را به صورت جانبی، یعنی در راستای چشم افرادی که در حال عبور از پله هستند پخش می‌کنند. بهتر است چراغ‌ها در محلی قرار نگیرند که دسترسی به آن‌ها برای تعمیر و نگهداری سخت باشد و مشکلاتی بوجود آورد.

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر