(0) نفر 0
فضاهای خدماتی و محوطه بیرون

فضاهای خدماتی و محوطه بیرون


هتل ها دارای فضاهای خدماتی مختلف مانند انواع کافی شاپ ها، رستورانها، سالنهای ورزش و اسپا، سالن کنفرانس هستند و انجام فعالیتهای گوناگون را به مهمانان پیشنهاد می نمایند.   ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردین

فضاهای خدماتی و سرگرمی

هتل ها دارای فضاهای خدماتی مختلف مانند انواع کافی شاپ ها، رستورانها، سالنهای ورزش و اسپا، سالن کنفرانس و ... هستند و انجام فعالیتهای گوناگون را به مهمانان پیشنهاد می نمایند. منحصر به فرد بودن ای فضاها از نظر امکانات و سرویس دهی، طراحی داخلی و ...  باعث تمایز هتل ها از یکدیگر می شود. کاربرد راه حل های روشنایی غیر متعارف ، مهمانان را مجذوب و تشویق به بازدید مجدد میکند. شیوه نورپردازی این فضاها نقش مهمی در تعیین حس و حال آنها دارد. نور در فضاهای استراحت و اسپاها باید فضایی آرام بخش و خالی از تنش ایجاد کند در حای که، در فضای یک رستوران باید یک تجربه به یاد ماندنی به وجود آورد. در نورپردازی فضاهای مختلف باید به تناسبات شدت روشنایی، دمای رنگ و نمود رنگ منابع نور، نور چراغ و محل قرار گیری آن با توجه به معماری و دکوراسیون، کنترل خیرگی و ایجاد درخشش توجه کرد.

 

 

 نما و محوطه بیرونی

روشنایی محوطه بیرونی مراکز رفاهی و تفریحی باید توجه مردم را به خود معطوف کند و تأثیر بصری خوشایندی به وجود آورد. نورپردازی نمای ساختمان، مسیرهای پیاده، پارکینگ ها و سایر قسمتهای مجموعه باید با توجه به یکدیگر انجام شود تا تصویر نهایی مجموعه یکپارچه و هماهنگ باشد. نمای ساختمان نقش مؤثری در تبلیغ مجموعه دارد. به همین جهت باید نورپردازی آن مورد توجه قرارگیرد، حس کنجکاوی مردم برا برانگیزد و آنها را به داخل مجموعه دعوت کند. در هتل ها نورپردازی نما نباید برای مهمانانی که در اتاق هایشان هستند مزاحمت ایجاد کند. راههای ورودی مجموعه باید به خوبی روشن شده باشند تا مهمانان در آنها احساس امنیت کنند و با خیال راحت از آنها عبور کنند. نورپردازی مسیر ها باید جهت یابی را تسهیل نماید و مهمانان را در پیدا کردن مسیر مورد نظرشان راهنمایی کند.

 

 

به طور کی اهداف زیر را میتوان برای نورپردازی محوطه خارجی مراکز رفاهی و تفریحی در نظر گرفت:

-تأکید بر مجموعه و برقراری ارتباط بصری با مردم

-تبلیغ مجموعه

- تأمین امنیت و حفاظت از مهمانان و کارکنان به خصوص در مسیرهای عابر پیاده، پارکینگ، ورودی و ...

-به حداقل رساندن دزدی و سایر مسائل امنیتی

-ایجاد جذابیت بصری

 

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر