(0) نفر 0
ترکیب افزایشی و کاهشی رنگ ها

ترکیب افزایشی و کاهشی رنگ ها


این نوع ترکیب رنگ را که در آن میزان روشنی نور پس از ترکیب اشعه های مختلف آن با هم افزایش می یابد، ترکیب افزایشی گویند. نورهای رنگی وقتی با هم ترکیب می شوند رنگ های دیگری را به وجود می آورند؛   ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردین

ترکیب افزایشی و کاهشی رنگ ها:

اگر نورهای مختلف با هم ترکیب شوند، درخشندگی نورحاصل بیشتر از هر یک از اجزای ترکیب شونده خواهد بود. این نوع ترکیب رنگ را که در آن میزان روشنی نور پس از ترکیب اشعه های مختلف آن با هم افزایش می یابد، ترکیب افزایشی گویند. نورهای رنگی وقتی با هم ترکیب می شوند رنگ های دیگری را به وجود می آورند؛ مثلأ از ترکیب رنگ سبز با قرمز ، رنگ زرد حاصل می شود. سه رنگ اصلی نور قرمز، سبز، آبی وقتی به میزان متعادل با هم ترکیب شوند، نور سفید حاصل می شود. راه دیگر تولید نور سفید، ترکیب یک رنگ اصلی با رنگ مکمل آن است.

 

 برای مثال از ترکیب رنگ قرمز با فیروزه ای رنگ سفید بدست می آید. زیرا رنگ فیروزه ای دارای دو رنگ اصلی دیگر است. لازم به ذکر است که نور سفیدی که از ترکیب سه رنگ اصلی حاصل می شود قابلیت نشان دادن همة رنگ ها را به خوبی ندارد زیرا طیف نوری ان پیوسته نیست. اگر رنگ های مختلف(روغنی، آبرنگ و...) با هم ترکیب شوند، رنگ حاصل درخشندگی کمتری خواهد داشت. این نوع ترکیب را که رنگ حاصل از رنگ های اولیه تیره تر می شود ترکیب کاهشی گویند. وقتی دو رنگ از رنگ های اصلی(قرمز، آبی، سبز) با هم مخلوط شوند یک رنگ کاملأ تیره حاصل می شودو اگر ترکیب آنها متعادل باشد رنگ حاصل سیاه خواهد شد.

 

رنگ اشیا:

رنگ یک جسم، به رنگ نور تابیده شده به آن و ویژگی‌های جذب نور جسم بستگی دارد. رنگ‌هایی که در نتیجه جذب حاصل می‌شوند به رنگ‌های کاهش معروف‌اند. یک ظرف قرمز رنگ به این دلیل قرمز به نظر می‌رسد که همه رنگ‌ها را جذب، و فقط رنگ قرمز را منعکس می‌کند. رنگ اجسام، علاوه بر ویژگی‌های تعیین کننده رنگ نور، به ضریب انعکاس مواد نیز بستگی دارد. برای مشاهده رنگ یک جسم، نوری که به آن تابانده می‌شود باید دارای رنگ‌هایی باشد که جسم توانایی انعکاس آن‌ها را داشته باشد وگرنه سیاه دیده می‌شود. برای مثال اگر کاغذی قرمز رنگ (سطحی که تمامی پرتوهای رنگی غیر از رنگ قرمز را جذب می‌کند) با نور سبز روشن شود، آن کاغذ به رنگ سیاه دیده خواهد شد چون در نور سبز، نور قرمزی وجود ندارد تا منعکس شود.

 

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر