(0) نفر 0
استفاده از نور طبیعی و تامین روشنایی

استفاده از نور طبیعی و تامین روشنایی


نور خورشید مهمترین منبع نوری است که در طول روز در اختیار انسان قرار گرفته است. تاریخ پیدایش نور مصنوعی در مقایسه با نور طبیعی بسیار ناچیز است.   ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ فروردین

استفاده از نور طبیعی

نور خورشید مهمترین منبع نوری است که در طول روز  در اختیار انسان قرار گرفته است. تاریخ پیدایش نور مصنوعی در مقایسه با نور طبیعی بسیار ناچیز است. از این رو نور طبیعی به عنوان اصلی‌ترین منبع الهام در این زمینه شناخته شده است. نور خورشید در طول روز بسیار متغیر است. شدت نور، جهت تابش نور، نحوه تابش نور، دمای رنگ و ... دائماً در طول روز تغییر می‌کند. با شناخت و مطالعه رفتار نور طبیعی می‌توان درس‌های زیادی درباره کیفیت نور و روش‌های نورپردازی آموخت.

 

 

استفاده و کنترل نور روز از مسائل مهم در معماری است که همواره در طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته است. معماران با توجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه از شیوه‌های مختلفی برای هدایت نور روز به داخل فضا استفاده می‌کنند. از نور طبیعی غیر از تأمین روشنایی برای اهداف دیگری مانند دادن اطلاعات، هدایت و خلق زیبایی بصری نیز استفاده می‌شود. یکی از مهمترین نیازهای روانی انسان توانایی جهت‌یابی و دانستن موقعیت مکانی و زمانی است. در فضاهای بسته آگاهی از زمان، شرایط آب و هوا و ارتباط بصری با فضای خارج از طریق وجود پنجره‌ها، نورگیرها یا بازشوها در ساختمان حاصل می‌شود. علاوه بر این‌ها استفاده از نور طبیعی مصرف انرژی را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد.

اگر نور مصنوعی در ترکیب با نور طبیعی به کار می‌رود بهتر است از دمای رنگ گرم استفاده نشود تا کنتراست آن با نور طبیعی دیده نشود.

 

 

تأمین شدت روشنایی مورد نیاز

مهم‌ترین مسئله در نورپردازی لایه وظیفه‌ای تامین شدت روشنایی لازم برای انجام کارهای چشمی است. در استانداردهای روشنایی فضاها براساس نوع کاربری دسته‌بندی شده‌اند و مقدار نور مورد نیاز برای انجام کارهای چشمی مختلف در آن‌ها ارائه شده است. این مقدار نشان‌دهنده متوسط شدت روشنایی روی صفحه کارچشمی است نه کل فضا. ارتفاع صفحه کارچشمی بر حسب نوع فعالیت متفاوت است. برای مثال در یک فضای آموزشی منطقه انجام کار چشمی سطح میز تحریر است و ارتفاع آن 75 سانتیمتر از سطح زمین در نظر گرفته می‌شود. در برنامه‌های نورپردازی با تعیین محل و ارتفاع صفحه مرجع می‌توان شدت روشنایی طراحی شده را اندازه‌گیری کرد.

 

 

شدت روشنایی متوسط (Em): از میانگین حسابی شدت رشنایی‌های محاسبه، یا اندازه‌گیری شده روی یک سطح مشخص به دست می‌آید.

حداقل شدت روشنایی (Emin): کمترین میزان شدت روشنایی محاسبه یا اندازه‌گیری شده روی یک سطح مشخص را گویند.

حداکثر شدت روشنایی (Emax): بیشترین میزان شدت روشنایی محاسبه یا اندازه‌گیری شده روی یک سطح مشخص را گویند.

 

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر