(0) نفر 0
استفاده از نور سفید و رنگی در معماری

استفاده از نور سفید و رنگی در معماری


نور سفید هم در طبیعت و هم در معماری به عنوان نور استاندارد و کاربردی شناخته شده است. نورهای سفید میتوانند رنگ واقعی اجسام را به خوبی نشان دهند.   ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ فروردین

استفاده از نور سفید در معماری:

 نور سفید هم در طبیعت و هم در معماری به عنوان نور استاندارد و کاربردی شناخته شده است. نورهای سفید میتوانند رنگ واقعی اجسام را به خوبی نشان دهند. با این وجود نور سفید منابع نوری مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و یک رنگ ثابت در زیر هر یک از آنها به گونه ای متفاوت از دیگری دیده می شود. همچنین نورهای سفید بر اساس طیف طول موجشان میتوانند دارای دماهای رنگی متفاوتی باشند. در طراحی نور پردازی توجه به نمود رنگ و دمای رنگ نورهای سفید از اهمیت زیادی برخوردار است. همانطور که قبلأ نمود رنگ منابع نوری قابلیت آنها در بازنمایی رنگ ها را نشان می دهد. استاندرادهای طراحی روشنایی، دمای رنگ و نمود رنگ برای مکان های مناسب و فعالیتهای مختلف را تعیین کرده اند. لامپ هایی که در داخل یک چراغ نصب می شوند باید دارای دمای رنگ یکسان باشند.

 

 

 استفاده از نور رنگی در معماری:

نورهای رنگی قابلیت نشان دادن اشیا و سایر سطوح موجود در پیرامون ما را ندارند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهند و از این رو کاربردی نمایشی و تزئینی دارند. استفاده از نورهای رنگی اشیا، ساختمان ها و فضا ها را از زمینه شان جدا می کند و آنها را در مرکز توجه قرار می دهد. از سوی دیگر ظاهر طبیعی آنها را دگرگون می کند و درکی متفاوت از آنها ایجاد می کند. نورهای رنگی منوکروم در یک محیط فضای احساسی قوی خلق می کنند و توجه ناظران را به خود جلب می کنند. لازمة استفاده از نورهای رنگی در طراحی نورپردازی شناخت رنگ و تأثیر آن بر روحیات انسان است. قرار دادن رنگ های متفاوت در کنار یکدیگر بدون انجام مطالعات لازم نه تنها تأثیر حسی خاصی ایجاد نمی کند بلکه موجب اغتشاش بصری نیز می شود. درفضاهای داخلی مانند بارها، هتل ها، دیسکووها، نمایشگاه ها و فروشگاه ها و... از نورهای رنگی با اهداف گوناگون و به شیوه های متفاوت استفاده میشود.

 

  در برخی نور رنگی در منطقة محدودی از فضا برای زمانی ویژه و در برخی دیگر در کل فضا به طور دائم استفاده می شود. در بارها، دیسکوها و ... نورهای رنگی به سرعت از رنگی به رنگ دیگر تغییر می کنند و با افکت های نوری دیگر ترکیب می شوند و محیطی پر از شور و هیجان ایجاد می کنند. از سوی دیگر در فضاهایی مانند اسپا نورهای رنگی محیطی آرام و به دور از هیاهو برای استراحت خلق می کنند.

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر