لامپ های کم مصرف CFL|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  لامپ 90W اسپیرال افراتاب
  لامپ 90W اسپیرال افراتاب 102001026
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۶
  تماس بگیرید
  لامپ 55W HP اسپیرال افراتاب
  لامپ 55W HP اسپیرال افراتاب 102001020
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۰
  تماس بگیرید
  لامپ 55W اسپیرال افراتاب
  لامپ 55W اسپیرال افراتاب 102001023
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۳
  تماس بگیرید
  لامپ 45W اسپیرال افراتاب
  لامپ 45W اسپیرال افراتاب 102001017
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۷
  تماس بگیرید
  لامپ 35W اسپیرال افراتاب
  لامپ 35W اسپیرال افراتاب 102001014
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۴
  تماس بگیرید
  لامپ 30W اسپیرال افراتاب
  لامپ 30W اسپیرال افراتاب 102001011
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۱
  تماس بگیرید
  لامپ25W اسپیرال افراتاب
  لامپ25W اسپیرال افراتاب 102001008
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۸
  تماس بگیرید
  لامپ 15W اسپیرال افراتاب
  لامپ 15W اسپیرال افراتاب 102001005
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۵
  تماس بگیرید
  لامپ 12W اسپیرال افراتاب
  لامپ 12W اسپیرال افراتاب 102001002
  ۱۰۲۰۰۱۰۰۲
  تماس بگیرید
  لامپ T2 20W افراتاب
  لامپ T2 20W افراتاب 102002008
  ۱۰۲۰۰۲۰۰۸
  تماس بگیرید
  لامپ T2 18W افراتاب
  لامپ T2 18W افراتاب 102002002
  ۱۰۲۰۰۲۰۰۲
  تماس بگیرید
  لامپ 75W اتحاد افراتاب
  لامپ 75W اتحاد افراتاب 102003002
  ۱۰۲۰۰۳۰۰۲
  تماس بگیرید
  لامپ 150W اتحاد افراتاب
  لامپ 150W اتحاد افراتاب 102003008
  ۱۰۲۰۰۳۰۰۸
  تماس بگیرید
  لامپ 105W اتحاد افراتاب
  لامپ 105W اتحاد افراتاب 102003005
  ۱۰۲۰۰۳۰۰۵
  تماس بگیرید
  لامپ کم مصرف  11وات تمام پیچ زمان نور
  لامپ کم مصرف 11وات تمام پیچ زمان نور لامپ
  لامپ
  تماس بگیرید
  لامپ کم مصرف  13وات لوتوس زمان نور
  لامپ کم مصرف 13وات لوتوس زمان نور لامپ
  لامپ
  تماس بگیرید
  لامپ کم مصرف  15وات نیم پیچ زمان نور
  لامپ کم مصرف 15وات نیم پیچ زمان نور لامپ
  لامپ
  تماس بگیرید
  لامپ کم مصرف  18وات تی  3تمام پیچ زمان نور
  لامپ کم مصرف 18وات تی 3تمام پیچ زمان نور لامپ کم مصرف
  لامپ کم مصرف
  تماس بگیرید
  لامپ کم مصرف  20وات مینی تی  2تمام پیچ زمان نور
  لامپ کم مصرف 20وات مینی تی 2تمام پیچ زمان نور لامپ
  لامپ
  تماس بگیرید
  لامپ کم مصرف  23وات پیچ زمان نور
  لامپ کم مصرف 23وات پیچ زمان نور لامپ
  لامپ
  تماس بگیرید