گروه پنل تصویری کالیوز|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز 143002028
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۸
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز 143002026
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۶
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز 143002027
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۷
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز 143002025
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۵
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  اکسپندر 24واحدی با سوئیچر جدا کال یوز
  اکسپندر 24واحدی با سوئیچر جدا کال یوز 143002020
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۰
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  اکسپندر 16واحدی با سوئیچر جدا کال یوز
  اکسپندر 16واحدی با سوئیچر جدا کال یوز 143002019
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۹
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  پنل 4واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 4واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002006
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۶
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  پنل  4واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز
  پنل 4واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز 143002005
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۵
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002004
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۴
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  پنل  2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002003
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۳
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  پنل  1واحدی سوئیچردار کالیوز
  پنل 1واحدی سوئیچردار کالیوز 143002002
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۲
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز CONECTOR RJ45
  CONECTOR RJ۴۵
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  مرکز نگهبانی مدل CU-GC10 کال یوز
  مرکز نگهبانی مدل CU-GC10 کال یوز 143002023
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۳
   پنل کدینگ مدل CU-NCS کال یوز
  پنل کدینگ مدل CU-NCS کال یوز 143002021
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۱
  پنل 1واحدی MINIکالیوز
  پنل 1واحدی MINIکالیوز 143002001
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۱
  باکس شبکه مرکز نگهبانی
  باکس شبکه مرکز نگهبانی 143002024
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۴
  پنل 8واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 8واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002010
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۰
  تماس بگیرید
  پنل 7واحدی زیرهم با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 7واحدی زیرهم با سوئیچر جدا کالیوز 143002009
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۹
  تماس بگیرید
  پنل  6واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز
  پنل 6واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز 143002008
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۸
  تماس بگیرید
  پنل  5واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 5واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002007
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۷
  تماس بگیرید