کابل تلفنی هوایی مهاردار 4x0.4 همدان ( )

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

کابل تلفنی هوایی (مهار دار)

A-2Y(st)2Y-T

هادی :مس آنیل شده

عایق :پلی اتیلن

روکش :پلی اتیلن

استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی

سیم نگهدارنده :سیم فولادی گالوانیزه (هفت رشته ای)

کاربرد :متناسب برای شبکه های تلفنی است که قابل نصب بر روی پایه ها می باشد