کابل تلفنی زمینی مشترکین 6x0.6 همدان ( )

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

کابل تلفنی زمینی (مشترکین)

A2-Y (st) 2Y

هادی :مس آنیل شده

عایق :پلی اتیلن

روکش :پلی اتیلن

استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی

کاربرد :در تاسیسات تلفنی داخل و خارج ساختمانها کاربرد دارد