چنگک کادر فلزی سوپیتا ( ۱۴۶۰۰۵۰۱۴)

  • قیمت : ۱,۳۰۰ تومان عدد
  • قیمت : ۹۰۰ تومان عدد خرید عمده
اضافه به سبد خرید

چنگک فلزی کادر

جهت نصب کادرفلزی روی دیوار

تعداد در بسته: 100 عدد
جهت نصب کادرفلزی روی دیوار