پنل های تصویری کالیوز|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز 143002028
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۸
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز 143002026
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۶
  ۳۹۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز 143002027
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۷
  ۵۱۹,۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز 143002025
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۵
  ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  اکسپندر 24واحدی با سوئیچر جدا کال یوز
  اکسپندر 24واحدی با سوئیچر جدا کال یوز 143002020
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۰
  ۷۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  اکسپندر 16واحدی با سوئیچر جدا کال یوز
  اکسپندر 16واحدی با سوئیچر جدا کال یوز 143002019
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۹
  ۶۳۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل 4واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 4واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002006
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۶
  ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل  4واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز
  پنل 4واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز 143002005
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۵
  ۹۳۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002004
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۴
  ۸۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل  2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002003
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۳
  ۸۳۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پنل  1واحدی سوئیچردار کالیوز
  پنل 1واحدی سوئیچردار کالیوز 143002002
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۲
  ۷۸۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز CONECTOR RJ45
  CONECTOR RJ۴۵
  ۳۴,۳۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
   پنل کدینگ مدل CU-NCS کال یوز
  پنل کدینگ مدل CU-NCS کال یوز 143002021
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۱
  تماس بگیرید
  پنل 24واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 24واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002018
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۸
  تماس بگیرید
  پنل  18واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 18واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002015
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۵
  تماس بگیرید
  پنل 16واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 16واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002014
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۴
  تماس بگیرید
  پنل 14واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 14واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002013
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۳
  تماس بگیرید
  پنل 12واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 12واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002012
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۲
  تماس بگیرید
  پنل 10واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 10واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002011
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۱
  تماس بگیرید
  باکس شبکه مرکز نگهبانی
  باکس شبکه مرکز نگهبانی 143002024
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۴
  تماس بگیرید