سیم های مفتول (خشک)|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  سیم مفتول 1x1 آمل
  سیم مفتول 1x1 آمل
  ۳۳۲,۳۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  سیم مفتول 1x1.5 آمل
  سیم مفتول 1x1.5 آمل
  ۳۷۵,۷۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  سیم مفتول 1x0.75 آمل
  سیم مفتول 1x0.75 آمل
  ۲۵۷,۹۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  سیم مفتول 1x0.50 آمل
  سیم مفتول 1x0.50 آمل
  ۱۵۵,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  سیم خشک 1x0.8 همدان
  سیم خشک 1x0.8 همدان
  تماس بگیرید
  سیم خشک 1x0.97 همدان
  سیم خشک 1x0.97 همدان
  تماس بگیرید
  سیم خشک 1x1.13 همدان
  سیم خشک 1x1.13 همدان
  تماس بگیرید
  سیم مفتول 1/5×1
  سیم مفتول 1/5×1 خرید سیم مفتول
  خرید سیم مفتول
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x35هادی برق
  سیم مفتولی 1x35هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x25هادی برق
  سیم مفتولی 1x25هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x10هادی برق
  سیم مفتولی 1x10هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x16هادی برق
  سیم مفتولی 1x16هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x6هادی برق
  سیم مفتولی 1x6هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x4هادی برق
  سیم مفتولی 1x4هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x2.5هادی برق
  سیم مفتولی 1x2.5هادی برق
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x1.5هادی برق
  سیم مفتولی 1x1.5هادی برق 155006024
  ۱۵۵۰۰۶۰۲۴
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x1هادی برق
  سیم مفتولی 1x1هادی برق 155006018
  ۱۵۵۰۰۶۰۱۸
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x0.75هادی برق
  سیم مفتولی 1x0.75هادی برق 155006012
  ۱۵۵۰۰۶۰۱۲
  تماس بگیرید
  سیم مفتولی 1x0.5هادی برق
  سیم مفتولی 1x0.5هادی برق 450.750 تک لا
  ۴۵۰.۷۵۰ تک لا
  تماس بگیرید
  سیم مفتول 1x10 آمل
  سیم مفتول 1x10 آمل
  تماس بگیرید