سیستم ارتباطی صوتی ، تصویری|، قیمت و خرید

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  کارتخوان پنل نفیس کال یوز 143003001
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  product
  مرکز نگهبانی مدل CU-GC10 کال یوز 143002023
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۳
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  product
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز CONECTOR RJ45
  CONECTOR RJ۴۵
  ۱۰,۷۰۰ تومان
  product
  قوطی کف کوتاه نفیس کال یوز 143003009
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۹
  ۵,۰۰۰ تومان
  product
  قوطی کف متوسط نفیس کال یوز 143003010
  ۱۴۳۰۰۳۰۱۰
  ۹,۰۰۰ تومان
  product
  قوطی کف بلند نفیس کال یوز 143003011
  ۱۴۳۰۰۳۰۱۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  product
  قفل زنجیری مدل CU-007 کال یوز 143003008
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۸
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  product
  سوئیچر بیرونی تک پورت کالیوز 143003005
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۵
  ۵,۵۰۰ تومان
  product
  سوئیچر 4پورت پنل کدینگ کالیوز 143002022
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  product
  تگ کال یوز 143003002
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۲
  ۲,۵۰۰ تومان
  product
  ترانس AC مدل CU-002 کال یوز 143003006
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۶
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  product
  ترانس AC & DC مدلCU-001کال یوز 143003007
  ۱۴۳۰۰۳۰۰۷
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  product
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز 143002025
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۵
  ۶۳۶,۰۰۰ تومان
  product
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز 143002026
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۶
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  product
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز 143002027
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۷
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  product
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز 143002028
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۸
  ۲۰۶,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 8واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002010
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۰
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 7واحدی زیرهم با سوئیچر جدا کالیوز 143002009
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۹
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 4واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002006
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۶
  ۱۸۲,۵۰۰ تومان
  product
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002004
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۴
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان