پنل تصویری کالیوز|، قیمت و خرید

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز 143002028
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۸
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز 143002026
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۶
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز 143002027
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۷
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز 143002025
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۵
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 8واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002010
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۰
  ۴۲۶,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 7واحدی زیرهم با سوئیچر جدا کالیوز 143002009
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۹
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 6واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز 143002008
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۸
  ۴۰۲,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 5واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002007
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۷
  ۴۰۲,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 4واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002006
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۶
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 4واحدی روبرو سوئیچردار کالیوز 143002005
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۵
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002004
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۴
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002003
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۳
  ۳۳۴,۴۰۰ تومان
  product
  پنل 22واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002017
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۷
  ۶۰۶,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 20واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002016
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۶
  ۵۸۲,۰۰۰ تومان
  product
  پنل 1واحدی MINIکالیوز 143002001
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۱
  ۳۱۵,۲۰۰ تومان
  product
  پنل 1واحدی سوئیچردار کالیوز 143002002
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۲
  ۳۱۵,۲۰۰ تومان
  product
  پنل 12واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002012
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۲
  ۴۷۶,۴۰۰ تومان
  product
  پنل 10واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002011
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۱
  ۴۵۱,۲۰۰ تومان
  product
  باکس شبکه مرکز نگهبانی 143002024
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۴
  تماس بگیرید
  product
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز CONECTOR RJ45
  CONECTOR RJ۴۵
  تماس بگیرید