سیم مفتول (خشک)|، قیمت و خرید

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  سیم مفتول 1x1 آمل
  ۸۳,۷۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتول 1x1.5 آمل
  ۱۲۰,۷۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتول 1x0.75 آمل
  ۶۳,۷۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتول 1x0.50 آمل
  ۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x35هادی برق
  ۲۲,۶۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x25هادی برق
  ۱۶,۴۲۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x10هادی برق
  ۶,۴۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x16هادی برق
  ۱۰,۳۷۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x6هادی برق
  ۳,۸۷۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x4هادی برق
  ۲,۵۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x2.5هادی برق
  ۱,۶۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x1.5هادی برق 155006024
  ۱۵۵۰۰۶۰۲۴
  ۹۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x1هادی برق 155006018
  ۱۵۵۰۰۶۰۱۸
  ۶۸۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x0.75هادی برق 155006012
  ۱۵۵۰۰۶۰۱۲
  ۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم مفتولی 1x0.5هادی برق 450.750 تک لا
  ۴۵۰.۷۵۰ تک لا
  ۳۵۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  سیم خشک 1x0.8 همدان
  تماس بگیرید
  product
  سیم خشک 1x0.97 همدان
  تماس بگیرید
  product
  سیم خشک 1x1.13 همدان
  تماس بگیرید
  product
  سیم خشک 1x1.38 همدان
  تماس بگیرید
  product
  سیم مفتول 1x10 آمل
  تماس بگیرید