(0) نفر 0
کمیت های اندازه گیری نور

کمیت های اندازه گیری نور


کمیت های اندازه گیری نور اصطلاحاتی هستند که در بحث های الکتریکی زیاد مورد توجه قرار میگیرد. این کمیت ها عبارتند از: شار نوری، بهره نوری، شدت نور، شدت روشنایی، درخشندگی نور و... می باشد.   ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت

مقدار نور یا شار نوری
مقدار انرژی تابش شده از یک منبع نور در واحد زمان شار نوری نام دارد. شار نوری فقط مربوط به طول موج‌های مرئی نور است و به گونه‌ای تعریف شده تا بازتاب دهنده حساسیت متغیر چشم انسان به طول موج‌های مختلف نور باشد. واحد اندازه گیری شار نوری لومن است.
هرچه  شار نوری بیشتر باشد آن لامپ نور بیشتری تولید می‌کند. یک لامپ رشته‌ای استاندارد 100 وان و یک لامپ متال هالید 70 وات به ترتیب حدود 1380 و 6600 لومن نور تولید می‌کنند.
 
 بهره نوری
بهره نوری: در لامپ‌های الکتریکی مقدار قابل ملاحظه‌ای از توان گرفته شده به صورت انرژی حرارتی تلف می‌شود  و فقط مقداری از آن به تشعشع الکترومغناطیسی و نور تبدیل می‌شود. نسبت شار نوری به توان ورودی لامپ را بهره نوری می‌نامند و بر حسب لومن بر وات اندازه‌گیری می‌شود. هرچه بهره نوری بیشتر باشد لامپ کم‌ مصرف‌تر است.
  

 حداکثر مقدار بهره نوری برابر 683 لومن بر وات است که از یک لامپ فرضی که هیچ گونه تلفاتی ندارد و همه تشعشع آن در طول موج 555 نانومتر صورت می‌گیرد به دست می‌آید. برای مثال اگر لامپی داشته باشیم که بدون هیچ تلفاتی همه تشعشع خود را در طول موج 490 نانومتر که در آن ضریب حساسیت چشم برابر 2/0 است، انجام دهد بهره نوری آن خواهد بود. لامپ‌های معمولی دارای نور سفید هستند و بنابراین از مجموعه‌ای از رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌اند.
 

شدت نور و روشنایی
شدت نور: شدت نور، قدرت نور ساطع شده از منبع نور را در یک جهت معین و در واحد زمان نشان می‌دهد.
شدت روشنایی: شدت روشنایی، میزان توان نوری تایید شده بر سطح را نشان می‌دهد و با حرف E نشان داده می‌شود. واحد آن لومن بر متر مربع یا لوکس است.
 بیشتر توصیه‌ها و قوانین مربوط به روشنایی که در مکان‌های مختلف باید رعایت شوند براساس شدت روشنایی هستند. از این رو شدت روشنایی اصلی‌ترین کمیت اندازه‌گیری مربوط به نور است. شدت روشنایی نور طبیعی از 0 تا 100000 لوکس در یک روز آفتابی تابستانی تغییر می‌کند.


 درخشندگی نور
 درخشندگی نور: درخشندگی اغلب برای بیان ویژگی گسیل نور از منبع نور یا بازتاب نور از سطوح به کار می‌رود. درخشندگی نشان می‌دهد که چه میزان نور توسط چشم انسان از یک زاویه دید مشخص قابل تشخیص است. در بعضی موارد درخشندگی منبع نور (اولیه یا ثانویه) در تمام جهات یکسان است، مثلاً وقتی منبع نور چراغی به شکل کره باشد شدت نور در تمامی جهات یکسان است و هم‌چنین مساحت سطح ظاهری کره در همه جهات برابر مساحت دایره‌ی مقطع کره است. لامپ‌های کوچک مانند هالوژن یا LED داراری درخشندگی بیشتری هستند. همچنین دمای رنگ نور (درجه سردی یا گرمی رنگ نور سفید)، بر میزان درخشندگی اثرگذار است. هرچه رنگ نور سردتر و دمای رنگ آن بیشتر باید درخشندگی آن بیشتر است.
 حداکثر مقدار بهره نوری برابر 683 لومن بر وات است که از یک لامپ فرضی که هیچ گونه تلفاتی ندارد و همه تشعشع آن در طول موج 555 نانومتر صورت می‌گیرد به دست می‌آید. برای مثال اگر لامپی داشته باشیم که بدون هیچ تلفاتی همه تشعشع خود را در طول موج 490 نانومتر که در آن ضریب حساسیت چشم برابر 2/0 است، انجام دهد بهره نوری آن خواهد بود. لامپ‌های معمولی دارای نور سفید هستند و بنابراین از مجموعه‌ای از رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌اند.

  

 

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر